Τεχνολογία Μεταφορικών Μηχανών

Μεταφορικές Ταινίες, Ραουλόδρομοι, Αλυσομεταφορείς, βαγόνια, αναβατόρια, περιστρεφόμενα τραπέζια, καμπύλες και πολλές άλλες μεταφορικές μηχανές

Ταινιόδρομοι, Ραουλόδρομοι, Μεταφορικές Ταινίες

Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει όλα τα είδη των μεταφορικών μηχανών, όπως ραουλόδρομους, ταινιόδρομους, αλυσόδρομους, ερπυστριόδρομους, μεταφορικούς κοχλίες, δονητικούς μεταφορείς, βαγόνια και αναβατόρια. Οι μεταφορικές μηχανές μας προσαρμόζονται πάντα στις ιδαίτερες ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Σύστημα Μεταφοράς Παλετών ή Άλλων Βαριών Αντικειμένων

Η Kinematik διαθέτει ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για τη μεταφορά παλετών ή βαριών αντικειμένων, όπως κιβώτια μεγάλων διαστάσεων, χαρτόνια κλπ.
Ραουλόδρομοι ή αλυσόδρομοι αναλαμβάνουν την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των παλετών.
Μπορούν να συνδυαστούν με περιστρεφόμενα τραπέζια, μεταφορές 90 μοιρών, βαγόνια, ανυψωτικά, ώστε να αλλάξουν φορά, διεύθυνση ή επίπεδο μεταφοράς, είτε να ενωθούν από πολλές γραμμές μεταφοράς σε μία ή να διαχωριστούν από μία σε πολλές άλλες γραμμές μεταφοράς.

Γραμμή Παλετών με Αναβατόριο - Σύστημα Μεταφοράς Παλετών

Σύστημα Μεταφοράς Παλετών στην ΑΙΓΙΣ ΑΕ

Τα προϊόντα στην κατηγορία Τεχνολογία Μεταφορικών Μηχανών