Μεταφορά Παλετών 90 Μοιρών

Αλλαγή της διεύθυνσης κίνησης της παλέτας, χωρίς περιστροφή της παλέτας.

Κατασκευή

Ανθεκτικό πλαίσιο ηλεκτροστατικά βαμένο και γαλβανισμένο, κατασκευασμένο για μεταφορά μεγάλων φορτίων έως 2500kg.

Ράουλα

Ράουλα Φ80 ή Φ89 με διπλό γρανάζι, υψηλής ποιότητας, γαλβανισμένα για αυξημένη διάρκεια ζωής.
Βήμα ραούλων από 100 mm ως 254 mm.

Μεταφορά Παλετών 90 Μοιρών - Σύστημα Μεταφοράς Παλετών

Αλυσίδες

Αλυσίδες, υψηλής ποιότητας (μονές ή διπλές), με 2 ή 3 κλάδων οδηγούμενες μέσα σε οδηγούς από πολυαιθιλένιο με αυτόματους εντατήρες.

Κινήσεις

Υψηλής ποιότητας ηλεκτρομειωτήρες τοποθετημένοι εντός του πλαισίου ή πλευρικά στον ραουλόδρομο (αριστερά ή δεξιά)
Αυτόματος εντατήρας αλυσίδας.

Ανύψωση

Παράλληλη ή μονόπλευρη ανύψωση ενεργοποιούμενη πνευματικά, υδραυλικά ή μέσω ηλεκτρομειωτήρα.
Η ανύψωση εφαρμόζεται είτε στον ραουλόδρομο είτε στον αλυσόδρομο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μήκη: 2000, 2500, 5000 mm (άλλα μήκη διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης)
Ύψος μεταφοράς: standard 400mm (min 320mm)
Ταχύτητα μεταφοράς: 0.1-0.4 m/sec

Συνθήκες Λειτουργίας

Θερμοκρασία: -30°C - +45°C

Εξτρά

- Πολλαπλοί κλάδοι αλυσίδας
- Αμφίδρομη κίνηση
- πλευρικοί οδηγοί
- στοπ τέρματος
- Καπάκια για κάλυψη του εσωτερικού του πλαισίου μεταξύ των κλάδων
- Εξωτερική εγκατάσταση
- Ανοξείδωτοι κατασκευή υγιεινού τύπου
- Φωτοκύτταρα
- Οδήγηση από Inverter για ομαλή κίνηση και προστασία του εξοπλισμού
- Αυτοματοποίηση μέσω PLC