Επικοινωνία


ΚΙΝΕΜΑΤΙΚ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θεοδωρά 3, 144 52 Μεταμόρφωση Αθήνα
www.kinematik.eu