Κέντρο Logistics

Αυτοματοποιώντας οποιαδήποτε διαδικασία intralogistics

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Η Kinematik αυτοματοποιεί οποιαδήποτε διαδικασία intralogistics, για κέντρα διανομής, ταχυμεταφορών, αυτόματης αποθήκης, crossdock, order fullfilment.
Η έμπειρη ομάδα μας παρέχει λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του πελάτη.

Ολοκληρωμένες Λύσεις

- Αυτοματοποίηση Αποθηκών
- Αυτόματη Αποθήκευση και Παραλαβή
- Διαλογή
- Μεταφορά οποιουδήποτε προϊόντος
- Process control και βελτιστοποίηση

Μεμονωμένες Λύσεις

Η Kinematik προσφέρει επίσης μεμονωμένες λύσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της, όπως:
- Αυτόματη αναγνώριση, Auto-Id, με τεχνολογίες Barcodes 1D or 2D και RFID
- Καταγραφή με κάμερα για την εξακρίβωση της αναγνώρισης
- Αυτόματη δυναμική ζύγιση
- Αυτόματη μέτρηση διαστάσεων

Τεχνικά Φυλλάδια