Βελτιστοποίηση Χώρου Μεταφοράς - Αποθήκευσης Παλετών

Ο De-Nester παλετών είναι μια νέα λύση βελτιστοποίησης χώρου αποθήκευσης και κόστους μεταφοράς από την Kinematik.
Για την εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση, οι παλέτες πλέκονται σε σε ζεύγη μιάς με ορθή φορά μέσα σε μία ανεστραμμένη.
Η αντίστροφη διαδικασία μπορεί επίσης να εκτελεστεί. Το σύστημα παραλαμβάνει στίβες κενών πλεγμένων παλετών και παραδίδει στίβες ταξινομημένων
Το εγκατεστημένο σύστημα αποτελείται από τον De-Nester Παλετών και το συγκρότημα ραουλοδρόμων με αναβατόριο και ανυψούμενο αλυσσομεταφορέα.
Το σύστημα ραουλοδρόμων-αλυσομεταφορέων τροφοδοτεί τον De-Nester παλετών με στίβες πλεγμένων παλετών, ενώ ο De-Nester Παλετών τις ξεπλέκει τοποθετώντας τις με την ορθή φορά πάνω σε τραπέζι από όπου παραλαμβάνονται με περονοφόρα.
Εναλλακτικά μπορεί η στοίβα των ξεπλεγμένων παλετών να τροφοδοτείται απευθείας σε τροφοδότη κενών παλετών.

06/05/2005