Ραουλόδρομοι Logistics

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις Logistics έχουν περισσότερες απαιτήσεις από μια απλή μεταφορά αγαθών, όπως πολύπλοκες διασταυρώσεις, στροφές, αναβατόρια, πύκνωση και αραίωση μεταξύ των μεταφερόμενων αντικειμένων, καθώς και άλλες λειτουργίες όπως ζύγιση και μέτρηση διαστάσεων.
Η Kinematik έχοντας ήδη στο πελατολόγιό της μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες logistics και ταχυμεταφορών, δίνει λύσεις σε κάθε είδους προβλήματα διευκολύνοντας τις διαδικασίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

01/04/2009