Παλεταριστικό Συγκροτήμα Δεμάτων Ζάχαρης

Η Kinematik εγκαθιστά παλεταριστικό συγκρότημα δεμάτων ζάχαρης.
Η παραγωγική δυνατότητα είναι 16 δεμάτα/λεπτό, ενώ η όλη διαδικασία - από την παραλαβή των δεμάτων, μέχρι και την παράδοση της έτοιμης περιτυλιγμένης παλέτας - εκτελείται πλήρως αυτόματα.

Το συγκρότημα αποτελείται από:
1. Το παλεταριστικό μηχάνημα, το οποίο κτίζει σε σταυρωτές στρώσεις τα δέματα ζάχαρης, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της παλέτας κατά την μεταφορά. Η παραλαβή δεμάτων και η δημιουργία στρώσης γίνονται ταυτόχρονα, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι η υψηλότερη ποιότητα των στρώσεων, χάρη στους ειδικούς μηχανισμούς σφιξίματος που επιτυγχάνουν σταθερές διαστάσεις στρώσεων, ειδικά στη περίπτωση της εύκαμπτης συσκευασίας των δεμάτων.
2. Έξυπνο σύστημα συλλογής δεμάτων ζάχαρης από τέσσερις διαφορετικές μηχανές, το οποίο τροφοδοτεί το παλεταριστικό με δέματα
3. Αυτόματο τροφοδότη κενών παλετών, για την αποθήκευση και τροφοδοσία κενών παλετών στο παλεταριστικό μηχάνημα
4. Ραουλοδρόμους παλετών, καθώς και ραουλόδρομο πάνω σε βαγόνι, που μεταφέρουν τις φορτωμένες παλέτες προς την περιτύλιξη και από εκεί στο τέλος της γραμμής συσκευασίας όπου παραλαμβάνονται από περονοφόρα

10/11/2006