Μεταφορά Παλετών Χλοοτάπητα, Αθήνα 2004

Η Kinematik συμμετέχει στην προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004, με ένα σύστημα ραουλοδρόμων συνεχούς ροής για τη μεταφορά παλετών χλοοτάπητα.
Ο χλοοτάπητας του Ολυμπιακού Σταδίου είναι φυτεμένος σε παλέτες, ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί ή να απομακρυνθεί σε ελάχιστο χρόνο, ανάλογα με τη χρήση του σταδίου.
Έτσι τη θέση της λίμνης και των σκηνικών της Τελετής Έναρξης κατέλαβε μετά από μόλις 72 ώρες ο χλοοτάπητας.
Για να επιτευχθεί αυτό, η Kinematik σχεδίασε και κατασκεύασε σύστημα ραουλοδρόμων συνεχούς ροής μήκους 105m.
Οι Ραουλόδρομοι κατέλαβαν ελάχιστο πλάτος από την είσοδο του Ολυμπιακού Σταδίου επιτρέποντας τόσο την εκφόρτωση των παλετών σε ανοικτό χώρο, όσο και τη ταυτόχρονη αποξήλωση των σκηνικών και εισαγωγή/τοποθέτηση των παλετών χλοοτάπητα.

01/10/2004