Μεταφορά Αποσκευών στο σταθμό κρουαζιέρας του ΟΛΠ

Ο 2ος Διεθνής Επιβατικός Σταθμός Κρουαζιέρας του ΟΛΠ εξοπλίστηκε με σύστημα μεταφοράς αποσκευών της Kinematik.
Οι αποσκευές τοποθετούνται σε μεταφορικές ταινίες από τον εξωτερικό χώρο και μεταφέρονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου παραλαμβάνονται από ραουλόδρομους βαρύτητας.
Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα μεταβλητής ταχύτητας διακίνησης των αποσκευών, ελεγχόμενης από inverter. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για την παραλαβή των αποσκευών, διακόπτεται αυτόματα η τροφοδοσία νέων αποσκευών, αποφεύγοντας μπλοκαρίσματα και φθορές στις αποσκευές και τον εξοπλισμό. Για την εξοικονόμηση ενέργειας το σύστημα τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται (sleep mode). Οι θέσεις των ρολών των ανοιγμάτων εισόδων επιτηρούνται ώστε να είναι ανοικτά κατά την λειτουργία των ταινιών. Η ασφάλεια του συστήματος επιτηρείται με ειδικά ρελέ ασφαλείας ενεργοποιούμενα από μπουτόν κινδύνου κοντά σε όλες τις θέσεις εργασίας.

28/11/2013