Μεταφορικά Συστήματα Διακίνησης Αποσκευών

Μεταφορά και διακίνηση αποσκευών

Ομαλή Διακίνηση Αποσκευών

H Kinematik διαθέτει πληθώρα μεταφορικών μηχανών για τη διακίνηση των αποσκευών.

Χαρακτηριστικά

- μεταβλητή ταχύτητα
- πλαινοί οδηγοί
- εξοπλισμός ασφαλείας
- λειτουργίες εξοικονόμισης ενέργειας
- στοιβαρές / υψηλής ποιότητας κατασκευές
- εξοιπλισμός με ελάχιστη συντήρηση
- μηχανισμοί αυτόματης διόρθωσης εκφυγής