Δυναμικά Ράφια

Η Kinematik κατασκευάζει δυναμικά ράφια με ράουλα βαρύτητας.
Έχοντας τη δυνατότητα να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε είδος ραφιού, αποτελούν ιδανική λύση για νέες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

04/09/2008