Τεχνολογία Process

Αυτοματοποίηση και βελτιστωποίηση των διαδικασιών παραγωγής για μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών

Η Kinematik έχει εφαρμόσει μια ποικιλία λύσεων για συγκεκριμένες ανάγκες πελατών, όπως ομαλή πλήρωση σιλό, συνεχείς ανάμιξη, δυναμική ζύγιση, γέμισμα συσκευασιών για διάφορα υλικά στους κλάδους των λιπασμάτων, τροφίμων, οικοδομικών υλικών.