Μηχανήματα Δοκιμών Κεραμοτουβλοποιίας

Έλεγχος των προϊόντων τούβλων και κεραμιδιών

Μηχανήματα Δοκιμών Κεραμοτουβλοποιίας

Η Kinematik προσφέρει μηχανήματα για τον έλεγχο μονάδων κεραμοτουβλοποιίας, όπως τούβλα και κεραμίδια.
Όλα τα μηχανήματα ακολουθούν τα αντίστοιχα πρότυπα.

Μηχάνημα Δοκιμής Αντοχής σε Θλίψη Μονάδων Τουβλοποιίας κατά EN772.01

Εφαρμογή πίεσης με προκαθορισμένο σταθερό ρυθμό έως το σημείο θραύσης. Τα αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν ή να μεταφερθούν σε Η/Υ.

Έλεγχος αντοχής σε παγετό κατά EN 539-2 μέθοδοι C και E

Οι κύκλοι εκτελούνται αυτόματα. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται αυτόματα.