Ημιαυτόματο Παλεταριστικό Ρόλλων Πολυστερίνης

Η Kinematik εγκαθιστά ημιαυτόματο παλεταριστικό ρόλλων πολυστερίνης σε βιομηχανία πλαστικών σκευών.
Το ημιαυτόματο παλεταριστικό εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:
- ημιαυτόματη παραλαβή των ρόλλων πολυστερίνης από τη μηχανή εξέλασης,
- αυτόματη μεταφορά και
- αυτόματη παλετοποίηση σε δύο επίπεδα των τεσσάρων ρόλλων/επίπεδο.

14/12/2007