Αυτόματη Διαλογή Πακέτων στην ACS

Ο νέος pop-up διαλογέας στην ACS Courier διαλέγει 2500 πακέτα ανά ώρα, με ταχύτητα 1.5m/sec.
Τα πακέτα τοποθετούνται σε μεταφορικές ταινίες, οι οποίες τα οδηγούν σε μία πύλη DWS για ταυτόχρονη διαστασιολόγηση, ζύγισμα και σκανάρισμα του barcode εν κινήσει. Στη συνεχεία βάσει του barcode αναζητείται ο προορισμός του πακέτου σε μια βάση δεδομένων και σε κλάσματα του δευτερολέπτoυ γίνεται γνωστή η έξοδος του συγκεκριμένου πακέτου. Ο διαλογέας τότε επιλέγει την κατάλληλη έξοδο του πακέτου και ειδικός μηχανισμός εκτροπής αναλαμβάνει την κατάλληλη στιγμή να το εκτρέψει σε αυτή. Τέλος τα πακέτα παραλαμβάνονται από την έξοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο ακόλουθο case study ή δείτε το video (στη παρακάτω σελίδα του προϊόντος).

31/05/2012